Ring mig opKom og besøg osBestil gratis brochureTilmeld dig

Roskilde Leadership

Frivilligledelse, kultur
og fællesskab

Ledelse er fællesskab og følgeskab og dermed et relationelt begreb der foregår i mellem os hele tiden. I Roskilde Leadership udvikler vi din evne til at lede og blive ledt med afsæt i din passion.

Med faget vil vi gennem planlægningen af midlertidige og blivende kulturelle begivenheder og sociale indsatser træne det personlige lederskab og din evne til at inspirere og motivere mennesker med det formål at skabe værdi for andre.

Undervisningen

I Roskilde Leadership har du fokus på ledelsesopgaven gennem samarbejde og teamånd. Gennem konkrete øvelser, diskussioner og rollespil afprøver du fagets mange vinkler i praksis.

Faget giver dig mulighed for at sammensætte en værktøjskasse af redskaber til at lede, projektstyre, motivere, innovere, konfliktløse, forandre og samarbejde. Du vil blive udfordret på dit ståsted og erfare, hvad der virker og ikke virker når du leder og ledes af andre. Vi lærer når vi fejler!

I Undervisningen inddrager vi praksis gennem gæsteundervisere, projekter på skolen, i Roskilde og på Roskilde Festival.

Fag i faget

Ledelsesteori, projektledelse, mødeledelse, fundraising, motivation, konflikthåndtering, kommunikation, økonomi, psykologi, strategi, organisering, entreprenørskab, innovation og forandring.

Faget som levevej

Roskilde Leadership hjælper dig på vej med hands-on erfaringer som du vil kunne bygge videre på, hvad enten du vælger at studere ledelse på en erhvervs- eller videregående uddannelse, starte en Ngo eller ønsker at stå i spidsen for en frivillig forening, en virksomhed eller dit eget projekt.

Periode

2. periode
11-12 uger afhængig af kursus
10 timer/uge

Undervisere

Mika Christoffersen underviser i ledelse.

Læs et portræt af Mika:

“Eleverne skal have ledelsesværktøjer, de kan tage med ud i verden”

Mika Christoffersen, underviser i ledelse på Roskilde Festival Højskole

Faglokalet

Faglokalet for Roskilde Leadership er placeret på skolens 1. sal med udvendig trappenedgang til højskolens bagområde og med tæt forbindelse til journalistik- og politikfagene. Med lokalets nye inventar og udstyr er der mulighed for at indrette og tilpasse rummet i forhold til skiftende processer, øvelser og projekter.

Området

Området omkring højskolen byder på mange muligheder for at indtage byrummet. Vores nærmeste naboer består af kreative aktører, der opererer i det kulturelle spor; Festivalpladsen, Roskilde Festivals sekretariat, Danmarks Rockmuseum, Skaterpark, Rabalderparken, Aaben Dans, osv. Med andre ord – vi har en legeplads af muligheder omkring os.