Ring mig opFå en rundvisningBestil brochureTilmeld dig langt kursusTilmeld dig korte kurser

Idealerne bag

Vi tager det bedste fra den danske højskoletradition og kombinerer det med Roskilde Festivals erfaringer indenfor frivillighed, projektledelse, holdningsarbejde og kulturproduktion.

Menneske og fællesskab

Vi vil med skolens fag og i skolens dagligdag skabe rum til fordybelse og inspirere mennesker til at handle og til at virkeliggøre ideer og drømme sammen med andre.

Vi vil fremelske skabertrang, dyrke den kritiske sans og evnen til at ytre sig i et levende fællesskab, med det formål at gøre mennesker i stand til at række ud over sige selv og skabe gyldig værdi for andre.

Menneske og samfund

Vi vil inspirere mennesker til humanitært, socialt og frivilligt engagement og motivere til handling og aktiv deltagelse i samfundet.

Vi vil udforske virkeligheden, indgå i nye relationer og dyrke det ligeværdige og levende samspil mellem forskellige livssyn.

Menneske og verden

Vi vil åbne os ydmygt mod verden og dens mangfoldighed og invitere det ukendte indenfor.

I mødet med det anderledes vil vi styrke bevidstheden om det fælles og det, der rækker ud over mennesket selv.

Højskolens værdier er præget af det frivillige engagement, det humanitære fokus og den skaberkraft, der hvert år udgør begivenheden og fællesskabet Roskilde Festival.

Højskolens værdigrundlag

Roskilde Festival Højskole er en fri almen højskole placeret i et kreativt bymiljø. Højskolens værdier er præget af det frivillige engagement, det humanitære fokus og den skaberkraft, der hvert år udgør begivenheden og fællesskabet Roskilde Festival.

Vi sætter oplysning til livet og dannelse mod humanitet i centrum for skolens virke. Vi ser dannelse som en personlig og skabende proces i et levende, udfordrende og forpligtende fællesskab. Og vi anser det som et bærende element i dannelse, at kunne række ud over sig selv og aktivt engagere sig i at skabe værdi, der har gyldighed for andre.

Vi mener, at det enkelte menneske står stærkest i et fællesskab bestående af forskelligheder, og at de bedste fællesskaber skabes, når folk laver det, de brænder for – sammen.

Vi mener, at kilden til den gode ide udspringer af mødet med praksis. Vores undervisning tilrettelægges derfor i spændingsfeltet mellem høj faglighed, praksisbaseret projektarbejde og samarbejde i læringsfællesskaber.

Vi værdsætter det undersøgende og nysgerrige menneske og den handlekraftige personlighed, der er parat til at gøre en frivillig indsats, har modet til at eksperimentere og den skaberkraft, der skal til for at finde nye løsninger.

Roskilde Festival Højskole er for alle, der vil fællesskabet.