Tilmeld digBook en rundvisningRing mig opBestil brochure

Politik

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek”

Find dit ståsted og lær, hvordan man flytter andres holdninger i fagene Debattør og Global Action.

I politikfaget hjælper vi dig med at udvikle dit ståsted, og du bliver stærkere til at kommunikere slagkraftigt for at flytte holdninger både som selvstændig debattør og sammen med andre.

Faget vil i begge perioder træne dig i konkrete værktøjer til at forandre det, du brænder for. Sammen skaber vi et trygt forum, hvor du kan prøve dig selv af.

Undervejs inddrager vi Roskilde Festivals erfaring med politisk aktivisme, kreative kampagner og internationalt samarbejde.

Du kan vælge at kombinere et af politikfagene med eksempelvis et hovedfag i kunst, ledelse eller medier.

Debattør

Tale, debat og personligt mod

Måske du har prøvet at blive rørt af en taler, eller blive provokeret af et debatindlæg. Men hvad skal der til, før vi bliver ramt, når andre udtrykker sig? I Debattør tager vi udgangspunkt i dig. Vi udfordrer vores egne og hinandens synspunkter og leger med sprogets magt.

Du vil lære konkrete redskaber til at blande dig i den offentlige debat, til at holde taler og skrive debatindlæg, og du vil arbejde med dit personlige udtryk.

Det er fagets ambition at gøre dig til en stærk taler, kritiker og debattør, som kan argumentere sagligt og udtrykke dig skarpt i en forsamling.

Undervisningen

Med udgangspunkt i retoriske og journalistiske virkemidler lærer du om taleskrivning, kropssprog, stemmeføring, argumentation, appelformer og håndtering af nervøsitet. Du lærer at skrive, så det fænger, og du vil udvikle dit personlige mod. Sammen analyserer vi, hvad der fungerer, når du får dit budskab ud. Vi rykker ved hinandens grænser, og vi prøver os selv af.

Undervisningen veksler mellem øvelser, diskussion, teori, fremlæggelser og feedback, og du vil undervejs modtage inspiration fra professionelle kommunikatører enten som gæsteundervisere eller i forbindelse med ekskursioner. Konkret skal vi arbejde med at holde taler, debattere og skrive debatindlæg. Samtidig følger vi aktuelle begivenheder og diskuterer kommunikationsstrategier ud fra både etik og effekt. Vi vil også arbejde med forskellige platforme til at ytre sig og forholde os til, hvordan vi debatterer i Danmark i forhold til fx USA.

Alle delene af faget er med til at gøre dig til en kritisk modtager af kommunikation, at gøre dig til en bedre debattør og ikke mindst til at finde de udtryksmuligheder, hvor du synes, du fungerer bedst.

Fag i faget

Retorik, kropssprog, taleskrivning, etik, demokrati, politisk kommunikation, debat, filosofi, argumentation, målgruppeanalyse, debatadfærd, sproglige virkemidler.

Faget som levevej

Med Debattør får du en faglig praksis ind under huden, og faget giver dig en solid ballast til at ytre dig mundtligt og på skrift. En ballast som har værdi i sig selv. Men faget kan også være med til at afklare, om du ønsker at arbejde videre med kommunikation, retorik, debatter, kampagne, samfundsengagement, taleskrivning eller noget helt andet. Skolens undervisere kan hjælpe dig på vej med at afklare dit valg.

Periode

1. periode
6-7 uger afhængig af kursus
10 timer/uge

Undervisere

Mette Svalgaard retoriker og tidligere politisk rådgiver på Christiansborg.

Læs et portræt af vores underviser i politik.

Faciliteter

Faglokalet er placeret på skolens 1. sal med nedgang til højskolens bagområde og med tæt forbindelse til journalistik- og ledelsesfagene. Lokalets inventar og udstyr giver mulighed for at indrette rummet i forhold til skiftende øvelser, hvad enten det er medietræning, debat eller kampagneplanlægning.

Global Action

Forandring, kampagneledelse og globale udfordringer

Global Action henvender sig til dig, der vil forandre verden. Verden er i konstant bevægelse, men bevæger den sig i den retning, du ønsker? I faget vil vi arbejde med aktuelle globale udfordringer som ulighed, klima, migration og økonomi. Vi vil undersøge, hvordan de kommer til udtryk globalt og i Danmark, og vi vil finde ud af, hvor og hvordan vi kan gøre en forskel – som enkeltpersoner, som højskole, som samfund. Du vil blive klogere på verdens udfordringer og verdens fremgang, og du vil lære strategier til forandring.

Undervisningen

Gennem konkrete øvelser og feedback vil du prøve kræfter med forskellige strategier for påvirkning og forandring. Du vil arbejde med kampagneledelse og projektledelse, påvirkning af nøglepersoner som politikere, medier eller virksomhedsledere, og du vil udvikle din personlige gennemslagskraft og øve dig i at kommunikere, debattere og inspirere andre.

Vi lærer at udforme budskaber, som står knivskarpe, og det kræver viden og slagkraftige argumenter. Med udgangspunkt i blandt andet Roskilde Festivals årlige tema, FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid og ikke mindst aktuelle problemstillinger indhenter vi information om globale og nationale problemstillinger.

Det er fagets ambition at gøre dig i stand til at udforme og lede en kampagne, være en saglig og slagkraftig debattør og ikke mindst udvide din horisont og kritiske stillingtagen til verdens aktuelle problemstillinger, så du har redskaberne til på egen hånd at påvirke den verden, du er en del af.

Fag i faget

Kampagneledelse, projektledelse, globale studier, retorik, debatteknik, medietræning, medier, etik, forandringsteori, personlig gennemslagskraft, lobbyisme, samfundsteori, FN’s verdensmål, kommunikation.

Faget som levevej

Du kan bruge faget til at dygtiggøre dig og gøre en konkret forskel indenfor de temaer, vi arbejder med, men du kan også bruget faget til at afklare, om det er et felt, du ønsker at arbejde videre med. Det kunne eksempelvis være i en NGO, i et politisk arbejde, i foreningslivet eller du kan uddanne dig inden for globale studier, kommunikation, retorik, ledelse, CSR, business eller samfundsvidenskab. Skolens undervisere kan hjælpe dig med at afklare dit valg.

Periode

2. periode
11-12 uger afhængig af kursus
10 timer/uge

Undervisere

Mette Svalgaard retoriker og tidligere politisk rådgiver på Christiansborg.

Læs et portræt af vores underviser i politik.

Området

I relation til faget rummer lokalområdet et inspirerende industrielt og kreativt miljø, hvor der er rig mulighed for at indtage byrummet med spontane arrangementer. Festivalpladsen ligger få hundrede meter væk, og højskolen ligger tæt på Roskilde Festivals sekretariat og Danmarks Rockmuseum Ragnarock.