AnsøgBook en rundvisningRing mig opBestil brochure

Politik

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek”

Styrk dine holdninger og lær hvordan man flytter andres holdninger med politisk kommunikation og aktivisme gennem et hovedfag i politik på Roskilde Festival Højskole.

I politikfaget finder du dit eget ståsted og du bliver stærkere til at kommunikere ærligt for at flytte holdninger sammen andre. På Roskilde Festival Højskole får du værktøj og et forum til at forandre det, du brænder for politisk.

Fagene tager afsæt Roskilde Festivals erfaring med kreativ og politisk aktivisme. Derfor kan du også kombinere politik med eksempelvis et hovedfag i kunsteller maker.

Politisk kommunikation

Strategi, handling og etik

Troværdighed, tillid og åbenhed er kerneelementer i politik og i enhver form for kommunikation, hvor formålet er at flytte og ændre holdninger og adfærd. I Politisk kommunikation starter vi med dig. For at gennemskue en politisk dagsorden eller overbevise andre om en sag, der kan gøre en forskel for andre, skal du være i stand til at danne dine egne holdninger.

Vi arbejder med dine standpunkter og udfordrer dem med den ambition at gøre dig personligt og fagligt i stand til at sætte dagsordenen og kommunikere redelige budskaber til f.eks. vælgere, interesseorganisationer, politikere og medier. Samtidig får du en indføring, hvordan Politisk kommunikation fungerer i praksis, og du bliver i stand til at gennemskue gode og dårlige argumenter.

Undervisningen

I Politisk kommunikation træner vi dig både i kunsten at holde en engageret politisk tale og skrive en inspirerende tale for andre. Du får en værktøjskasse af redskaber til at styre, håndtere og facilitere en løssluppen politisk debat, og du bliver sat til at skrive et debatindlæg. Sammen analyserer vi hvad der lykkedes, når du får dit budskab ud.

Faget giver dig indsigt i samfundsmæssige, etiske og politiske forhold, og du lærer at navigere strategisk og analytisk ifm. målgrupper, virkemidler og kampagnebudskaber.

Undervisningen veksler mellem øvelser, diskussion og fremlæggelser, og du vil undervejs modtage inspiration fra professionelle kommunikatører enten som gæsteundervisere eller i forbindelse med ekskursioner.  Vi vægter i undervisningen en politisk mangfoldighed af synspunkter, og vi inviterer alle standpunkter indenfor. Om det er højrefløj eller venstrefløj, CEVEA eller Cepos.

Fag i faget

Medietræning, retorik, kropssprog, taleskrivning, storytelling, etik, politik, kampagneledelse, kildekritik, debat, politisk kommunikation, argumentation.

Faget som levevej

Med Politisk kommunikation får du en faglig praksis ind under huden, og vi giver dig en solid ballast til at engagere dig i frivilligt Ngo-arbejde og i politisk arbejde. Måske tænker du på at læse samfundsfag, statskundskab, retorik, jura, journalistik eller kommunikation. Faget ruster dig og kan medvirke til at afklare om det er det du skal. Skolens undervisere hjælper dig på vejen med at afklare dit valg.

Periode

1. periode
6-7 uger afhængig af kursus
10 timer/uge

Undervisere

Vi præsenterer vores undervisere i november 2018.

Faciliteter

Faglokalet er placeret på skolens 1. sal med nedgang til højskolens bagområde og med tæt forbindelse til journalistik- og ledelsesfagene. Lokalets inventar og udstyr giver mulighed for at indrette rummet i forhold til skiftende øvelser, hvad enten det er medietræning, debat eller kampagneplanlægning.

Verdensborger

Aktivisme, politik og kampagne

Verdens udfordringer har brug for engagerede medborgere, der har modet til at gå efter det man brænder for, og som tør at drømme stort og sætte nye dagsordener. I Verdensborger medvirker du til at skabe forandring for store og små fællesskaber, klimaet, enkeltpersoner, mv.

Vi træner din evne til at formidle budskaber og standpunkter personligt, engageret og troværdigt i forskellige kulturelle kontekster. Med afsæt i aktuelle nationale og globale udfordringer skaber vi reflekterede politiske dagsordner og mærkesager.

Undervisningen

I Verdensborger får du erfaring med at opbygge strategier og udfolde dem gennem tilgængelige kanaler for at få dine budskaber ud til så mange som muligt. Du bliver fortrolig med de færdigheder, der skal til for at kunne agere i en politisk arena – hvad enten det er som partipolitiker, ngo´er, aktivist, jurist, leder eller lobbyist.

Vi er inspireret af FN´s Verdensmål, og du kommer til at arbejde med at indfri dem. Vi udfordrer dine synspunkter til de er knivskarpe, og undervejs omsætter vi dine holdninger til kampagner, strategier og debat. Du kommer til at skrive og holde taler, du udfordres af dine modstandere og du bliver udfordret af journalister. Vi træner dig i retorik, i mediehåndtering og debat med afsæt i konkrete og aktuelle sager – store som små.

Undervisningen veksler mellem fremtidsværksteder, cases, oplæg, rollespil, debat, projektarbejde og øvelser i praksis.

Fag i faget

Retorik, storytelling, medietræning, projekt-/processtyring, medier, forandringsteori, politisk teori, filosofi, politologi, samfundsteori, etik, socialt entreprenørskab, kommunikation

Faget som levevej

Måske fungerer du bedst som den, der trækker i trådene, eller måske fungerer du bedre ved at inspirere og motivere andre. I faget Verdensborger får du praksiserfaring i forhold til at engagere dig frivilligt i foreningsarbejde, Ngo-virksomhed og i politisk arbejde. Du kan bruge faget som afsæt for en uddannelse i f.eks. globale studier, CSR, erhvervsliv, statskundskab eller samfundsvidenskab. Du kan altså både dygtiggøre dig og forberede dig, men også bruget faget til at afklare om det er det, du skal. Skolens undervisere hjælper dig med at afklare dit valg.

Periode

2. periode
11-12 uger afhængig af kursus
10 timer/uge

Undervisere

Vi præsenterer vores undervisere i november 2018.

Området

I relation til faget rummer lokalområdet et inspirerende industrielt og kreativt miljø, hvor der er rig mulighed for at indtage byrummet med spontane arrangementer. Festivalpladsen ligger få hundrede meter væk, og højskolen ligger tæt på Roskilde Festivals sekretariat og Danmarks Rockmuseum Ragnarock.