AnsøgBook en rundvisningRing mig op

Langekurser

Velkommen til de lange kurser. Vores fagprofil og fagstruktur giver dig mulighed for at dyrke dine interesser og samtidig prøve noget helt nyt.

Lange kurser 2019

Forårskursus

26 uger

Uge 2: Introuge
Uge 3-9: 1. periode
Uge 10: Temauge
Uge 11-22: 2. periode inkl. rejseuge
Uge 23-26: 3. periode
Uge 27: Afvikling af projekter på Roskilde Festival

Efterårskursus

19 uger

Uge 33: Introuge
Uge 34-39: 1. periode
Uge 40: Temauge/introuge
Uge 41-51: 2. periode inkl. rejseuge
Løbende samarbejde og mulig indsats på Roskilde Festival.

Årskursus

45 uger

Vælg 4 hovedfag og få et efterårskursus efterfulgt af et forårskursus der afsluttes med afvikling af projekter på Roskilde Festival.

Priser og kurser 2019

Hovedfag

På de lange kurser kan du vælge to hovedfag fordelt på to perioder.

Valgfag

På Roskilde Festival Højskole tilbyder vi dig også en bred vifte af valgfag. Valgfagene kan variere fra hold til hold, men består som udgangspunkt af fag indenfor kategorierne almene fag, musik, festivalfag og bevægelse/idræt.

Livet på højskole

Du kommer til at færdes i små og store fællesskaber og etablere venskaber på kryds og tværs. Over morgenmaden, i projekter, på rejsen, i køkkenet en sen aftentime, i mellemrummene, for resten af livet.

FAQ

Kommer jeg på Roskilde Festival?

Forårselev
Som forårselev vil du i 2. periodes hovedfag blive koblet på et relevant projekt eller en relevant indsats i forbindelse med udviklingen eller afviklingen af Roskilde Festival. Du kommer i praksis til at gøre en aktiv indsats og herigennem opnå hands-on erfaringer indenfor dit fagområde.

Det konkrete projekt eller den konkrete indsats, kan vi af gode grunde først fastlægge i løbet af foråret.

Undervejs i løbet af forårskurset vil du også opleve at vi involverer nogle af festivalens dygtige ildsjæle som gæstelærere i forbindelse med dine fag og i forbindelse med foredrag og oplæg på skolen.

Årselev
Årskurset på Roskilde Festival Højskole starter i august. Her vil det være det hovedfag du vælger i 2. periode på forårsskurset, der definerer hvilken Roskilde-indsats du bliver en del af.

Det konkrete projekt eller den konkrete indsats, kan vi af gode grunde først fastlægge i løbet af foråret.

Efterårselev
Som efterårselv arbejder vi med initiativer og indsatser, der er forbundet til Roskilde Festival den følgende sommer.

Hvor går rejsen hen?

I løbet af dit ophold rejser hele skolen sammen afsted i en uge.

Rejsens overordnede formål er at opleve andre kulturer og livssyn samt undersøge nye tendenser der tilgodeser emner indenfor dit hovedfag.

På forårsholdet ligger rejsen enten i slutningen af april eller i starten af maj, og på efterårsholdet ligger den i slutningen af oktober.

Program og destination afklares i god tid før du starter.