AnsøgBook en rundvisningRing mig op

Langekurser

Velkommen til de lange kurser. Vores fagprofil og fagstruktur giver dig mulighed for at dyrke dine interesser og samtidig prøve noget helt nyt.

Højskoleophold på 4, 6 og 10 måneder

Forårskursus

6 måneder

Introforløb (1 uge)
1. periode + temauge (7 uger)
2. periode + rejse (13 uger)
3. periode + projekt på Roskilde Festival (5 uger)

Efterårskursus

4 måneder

Introforløb (1 uge)
1. periode + temauge (7 uger)
2. periode + rejse (11 uger)
Løbende samarbejde med Roskilde Festival

Årskursus

10 måneder

Årskurset strækker sig fra august og frem til og med Roskilde Festival det følgende år kun afbrudt af en juleferie. Kurset giver dig mulighed for at vælge hele fire hovedfag og inkluderer to rejser samt afvikling af projekt på Roskilde Festival.

Hovedfag

På de lange kurser kan du vælge to hovedfag fordelt på to perioder.

Valgfag

På Roskilde Festival Højskole tilbyder vi dig også en bred vifte af valgfag. Valgfagene kan variere fra hold til hold, men består som udgangspunkt af fag indenfor kategorierne almene fag, musik, festivalfag og bevægelse/idræt.

Livet på højskole

Du kommer til at færdes i små og store fællesskaber og etablere venskaber på kryds og tværs. Over morgenmaden, i projekter, på rejsen, i køkkenet en sen aftentime, i mellemrummene, for resten af livet.

FAQ

Kommer jeg på Roskilde Festival?

Forårselev
Som forårselev vil du i 2. periodes hovedfag blive koblet på et relevant projekt eller en relevant indsats i forbindelse med udviklingen eller afviklingen af Roskilde Festival. Du kommer i praksis til at gøre en aktiv indsats og herigennem opnå hands-on erfaringer indenfor dit fagområde.

Det konkrete projekt eller den konkrete indsats, kan vi af gode grunde først fastlægge i løbet af foråret.

Undervejs i løbet af forårskurset vil du også opleve at vi involverer nogle af festivalens dygtige ildsjæle som gæstelærere i forbindelse med dine fag og i forbindelse med foredrag og oplæg på skolen.

Årselev
Årskurset på Roskilde Festival Højskole starter i august. Her vil det være det hovedfag du vælger i 2. periode på forårsskurset, der definerer hvilken Roskilde-indsats du bliver en del af.

Det konkrete projekt eller den konkrete indsats, kan vi af gode grunde først fastlægge i løbet af foråret.

Efterårselev
Som efterårselv arbejder vi med initiativer og indsatser, der er forbundet til Roskilde Festival den følgende sommer.

Hvor går rejsen hen?

I løbet af dit ophold rejser hele skolen sammen afsted i en uge.

Rejsens overordnede formål er at opleve andre kulturer og livssyn samt undersøge nye tendenser der tilgodeser emner indenfor dit hovedfag.

På forårsholdet ligger rejsen enten i slutningen af april eller i starten af maj, og på efterårsholdet ligger den i slutningen af oktober.

Program og destination afklares i god tid før du starter.