Ring mig opFå en rundvisningBestil brochureTilmeld dig langt kursusTilmeld dig korte kurser

Højskolelærer i almene fag

RoFH søger en alsidig og erfaren højskolelærer, der primært skal undervise i skolens almene valg- og sidefag og får til opgave at udfolde de eksistentielle og brede almene perspektiver, så de gennemsyrer skolens hverdag og går på tværs af og finder vej ind i skolens hovedfag.

Vi søger desuden timelærere og løst tilknyttede lærere til de almene fag, der prioriterer deres profession og faglighed ved siden af jobbet som højskolelærer.

Læs vores udkast til sidefag og valgfag.

Beskrivelse af stillingen

Som højskolelærer i de almene fag på Roskilde Festival Højskole har du lyst til og mod på at kaste dig ud i højskolelivet.

Ud over undervisningen og samværet med eleverne rummer stillingen opgaver tilknyttet de enkelte husgrupper, aften- og weekendvagter, deltagelse i personale- og højskoleudvikling, ugentlige planlægningsmøder, arrangementer, studierejser, projektuger, mv.

Som underviser tager du afsæt i det formål og de pejlemærker for fagene, som allerede er sat i relation til RoFH’s idealer og værdigrundlag. Inden for denne ramme vil du få frihed til og ansvar for at udvikle eksisterende og nye fag og præge dem i den retning, du finder bedst i forhold til din person og faglighed og i forhold til elevernes ønsker og behov. Du er i din ansøgning meget velkommen til at give dine konkrete bud på, hvad de almene fag indeholde, og hvordan de skal foldes ud i praksis.

Med særligt fokus på de almene og eksistentielle perspektiver får du en særlig rolle at spille i forhold til morgensamlinger, temauger og fælles arrangementer, der skal bidrage til, at både elever og personale lever og skriver sig ind i en fælles fortælling, der rækker ud over de specifikke fagligheder og forskellige bevæggrunde for at gå eller arbejde på Roskilde Festival Højskole.

Rammer og kultur

Roskilde Festival Højskole er bygget fra grunden, og vi råder over helt nye faciliteter og nyt udstyr.

Højskolen er bygget i en tidligere betonproduktionsfabrik i den kreative bydel Musicon i Roskilde. Højskolen er nabo til et sprudlende uddannelsesmiljø, kreative værksteder, skaterpark, danseteater, bryggeri samt et væld af andre kreative og kulturelle aktører, heriblandt Danmarks Rockmuseum – Ragnarock.

Læs om faciliteter og området

Faglige kompetencer

Du har erfaring med undervisning af unge og/eller voksne elever.

Vi ser gerne at du har en relevant videregående uddannelse, men det er mindst lige så vigtigt, at du har praksiserfaring som højskolelærer eller som underviser og formidler med et dannelsesorienteret og folkeoplysende sigte. Du er nysgerrig, bredt funderet og elsker at fortælle, så folk slår ørerne ud.

Personlige kompetencer

Du brænder for de unge, for at undervise og for at gøre en forskel.

Du har et stærkt netværk og referenceramme, som du kan bringe i spil i din undervisning eller i forbindelse med skolens øvrige aktiviteter.

Du er kreativ og udadvendt, og du har ideer til og formår at bringe lokalområdet, Roskilde og festivalen i spil i din undervisning.

Læs mere og søg stilling

Da vi skal ansætte alle vores højskolelærere på én gang, har vi samlet den mere generelle information på en fælles side. Her får du alle de oplysninger, du skal bruge for at søge en stilling som højskolelærer på Roskilde Festival Højskole.

Læs om RoFH, vilkår og ansøgningsprocedure, og søg en stilling som højskolelærer.