Ring mig opFå en rundvisningBestil brochureTilmeld dig langt kursusTilmeld dig korte kurser

Kulturleder-uddannelsen

En lederuddannelse for kunst- og kulturledere: Praksis, redskaber og viden i tæt samspil.

Som kulturleder står du stærkt, hvis du kan lede både opad, nedad, til siderne og ud og ind. Du skal trives med at skabe, vedligeholde og udvikle ledelsesrelationer i mangfoldige netværk under stadig forandring: med stat, kommuner, fastansatte, kontraktansatte og frivillige. Visionen skal svinge sammen med organisationskulturen og interessenterne, da organisationen som aldrig før er levende forbundet med dit lokalområde, med dine brugere og den kulturpolitiske virkelighed. Hvilke krav stiller vores samtid til kulturlederens færdigheder, erfaring, engagement og viden? Hvilke værktøjer og hvilken viden kan hjælpe vores ledelsespraksis videre fremad?

Som kulturleder virker du som dynamo for samfundsudvikling i spændingsfeltet mellem frihed, engagement og gensidig forpligtelse. Du skaber og understøtter den livgivende balance mellem stærke personlige viljer, krav fra omverden og et stadigt voksende fokus på brugerinddragelse, frivillighed, branding og finansiering.

Med dette blik på lederuddannelse er uddannelsen som Kulturlederuddannelsen på Roskilde Festival Højskole en unik uddannelse, der ønsker at fremme et både levedygtigt og bæredygtigt blik på ledelse i vores samtid. Uddannelsen samler deltagere fra hele landet, der repræsenterer en bred vifte af kulturlivet. Uddannelsens mål er, at du får nye værktøjer, ny viden og nye perspektiver på, hvordan du håndterer ledelsesopgaven i et kulturfelt, der præges af stærke viljer, fantastiske oplevelser, kreative konflikter og inspirerende aktivt medborgerskab – alt sammen udfoldet i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse.   

Uddannelsens opbygning

Kulturlederuddannelsen på RoFH består af seks moduler, som giver dig en bred forståelse af ledelsesopgaven og de udfordringer og muligheder, som kunst- og kulturfeltet står overfor. Modulerne fordeler sig på denne måde:

Modul 1: Det personlige lederskab – kommunikation, frivillighed og projektledelse

Deltagernes egne ledelsesmæssige samt kommunikative udfordringer. Frivillighed og projektledelse i teori og praksis.
Hovedunderviser og modulansvarlig: Jens Skou Olsen (Ph.D., docent, Rytmisk Musikkonservatorium)
Gæsteundervisere: Annette Jorn (Vicedirektør, Roskilde Festival Gruppen) og Esben Danielsen (Direktør Kulturens Analyse institut).
Internat 1: 23. – 24.9.2024
Internat 2: 24. – 25.10. 2024

Modul 2: Kunstneriske processer – indholdsudvikling, vekselvirkning og gennemslagskraft

Introduktion til ledelse af og med kunstneriske processer i mødet mellem den ledende skaber og den skabende leder. Omtydning af indhegninger til frirum som ledelsesmæssig dyd.
Hovedunderviser og modulansvarlig: Jens Skou Olsen (Ph.D., docent, Rytmisk Musikkonservatorium)
Gæsteundervisere: Kristine Lewinsky Hald Foghmar (Spillestedsleder, Richter); Jacob Bøtter (Iværksætter) og Morten Thomsen Højsgaard (Direktør, Roskilde Museer)
Internat 1: 14. – 15.11.2024
Internat 2: 5. – 6.12.2024

Modul 3: Kulturpolitik og samskabelse

Kulturpolitiske tilgange til kunst, kultur og samskabelse. Samarbejde og medejerskab som forudsætninger for samskabelse. Styringsparadigmer i kultursektoren. Håndtering af engagement, flerstemmighed, konsensus, konflikt og nederlag i den daglige ledelse.
Hovedunderviser og modulansvarlig: Jens Skou Olsen (Ph.D., docent, Rytmisk Musikkonservatorium)
Gæsteundervisere: Erik Schwartzbart (Leder, Kunstsmedjen) og Esben Marcher (Sekretariatsleder, Dansk Live)
Internat 1: 6. – 7.2.2025
Internat 2: 6. – 7.3.2025

Modul 4: Virksomhedsstrategi, finansiering og økonomistyring

Virksomhedsstrategiske, økonomistyrings- og fundraisingmæssige tilgange til kunst, kultur og samskabelse.
Hovedunderviser og modulansvarlig: Hans Christian Nielsen (Forstander, Roskilde Festival Højskole)
Gæsteundervisere: Lars Frelle (Departementschef, Klimaministeriet) og Christina Bilde (Direktør, Roskilde Festival Gruppen)
Internat 1: 24. – 25.4.2025
Internat 2: 22. – 23.5.2025

Modul 5: Kulturledelse og filosofi

Filosofiske problemstillinger såsom normative, etiske og værdimæssige perspektiver på ledelsespraksis, sammenhængen mellem ledelse, relation, kraft, magt og autoritet samt tilgange til etik og sprog i organisationsudvikling. Sammenfattende syntese og afrunding af modul 1-4.
Hovedunderviser og modulansvarlig: Jens Skou Olsen (Ph.D., docent, Rytmisk Musikkonservatorium)
Gæsteundervisere: Lise Korsgaard (Sekretariatsleder, Vartov) og Morten Grimstrup (Roskilde Festival Højskole)
Internat 1: 21. – 22.8.2025
Internat 2: 4. – 5.9.2025

Modul 6: Afgangsprojekt

Udvikling af et større projekt omkring en relevant problemstilling fra den studerendes egen ledelses- og organisatoriske praksis. Præsentation, analyse og diskussion af komplekse ledelsesmæssige problemstillinger, resultater og beslutninger
Hovedunderviser og modulansvarlig: Jens Skou Olsen
Gæsteundervisere: Aya Mortag Freund (Roskilde Festival Højskole) og Kirsten Ida Enemark (Viceforstander, Roskilde Festival Højskole)
Internat 1: 2.- 3.10.2025
Internat 2: 23. – 24.10.2025

 

Undervisning og eksamen

De seks moduler tilrettelægges som to 2-dages internater (typisk torsdag til fredag) og undervisningen foregår på Roskilde Festival Højskole. De præcise mødetider bliver meldt ud ved optagelse på studiet. Under sjette modul afsluttes uddannelsen med et afgangsprojekt, hvor du udforsker en konkret problemstilling fra din egen ledelsespraksis.

Om deltagerne på lederuddannelsen

Kulturlederuddannelsen på RoFH er noget for dig, hvis du har enten et formelt eller uformelt ledelsesansvar i institutioner og organisationer, som er aktive inden for det kunstneriske og kulturelle område.

Du er også velkommen, hvis du fremadrettet godt kunne tænke dig at arbejde mere med ledelse inden for kulturområdet. Du er måske aktiv i en kommunal kulturfestival, er ansat i en kulturforvaltning eller arbejder som producent i et filmproduktionsselskab.

Måske arbejder du på et bibliotek, er kurator på et museum eller leder det frivillige arbejde i et kulturhus. Endelig er du måske musiker, skuespiller, danser, designer eller kulturskaber, som godt kunne tænke dig at få bedre greb om, hvordan du kan blive god til at lede kunstneriske og kulturelle organisationer og processer.

Adgangskrav

Måske har du en videregående uddannelse, og måske har du ikke! Kulturlederuddannelsen er en praksisbaseret uddannelse, hvor al den teori og viden, som du møder, bliver grundigt gennemgået og belyst på de enkelte moduler. Måske elsker du at læse fagbøger, og måske gør du ikke! På Kulturlederuddannelsen er det skriftlige materiale i form af bøger og artikler altid kun en måde at genkalde sig undervisningen fremfor krav om tung læse-forberedelse til modulerne. Du vil derfor altid kunne få fuldt udbytte af undervisningen.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller blot har behov for at høre, om den er noget for dig, så kontakt forstander på Roskilde Festival Højskole, Hans Christian Nielsen, på telefon 2937 3704 eller på mail hc.nielsen@rofh.dk.

Gæsteundervisere

Jens Skou Olsen

Jens er gennemgående underviser på RoFHs kulturlederuddannelse og er docent på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København. Han tog sin Ph.D. i 2015 fra Roskilde Universitet med en afhandling om transformative erfaringer i ledelse af kunstnerisk skabelse. Jens var i årene 1997-2008 aktiv i ledelsen og udviklingen af RMC i København, og han har siden været optaget af forskning og udvikling af uddannelser omkring kulturledelse på bl.a. Center for Virksomhedsledelse på Copenhagen Business School 2011-2016 og Den Danske Scenekunstskole 2016-2023.

Jens er medlem af bestyrelsen for Sophia – Tænketank for pædagogik og dannelse. Han har været tilknyttet en række statslige og kommunale institutioner såsom Kulturministeriet, Børne- og ungdomsforvaltningen, Undervisningsministeriet, Dansk Friskoleforening, Kulturstyrelsen, Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Københavns Rådhus og Designskolen Kolding som foredragsholder, filosof, inspirator, performer og moderator. Han har skrevet og redigeret artikler og bøger om kunst, ledelse, sorg og savn, kreativitet, improvisation og pædagogik.

Bliv inspireret af arktitekturen og atmosfæren fra den første nybyggede danske almene folkehøjskole i over 50 år.

Du bliver indkvarteret i rumlige værelser i Musicons kreative bymiljø med gode åndehuller hos eksempelvis kafferisteriet og mikrobryggeriet.