Tilmeld digBook en rundvisningRing mig opBestil brochure

Ledelse

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader”

Bliv en dygtig leder med fokus på kultur, fællesskab og frivillige. Med hovedfag i ledelse udvikler du dig som kulturleder og træner dit personlige lederskab.

God ledelse handler om fællesskab og kreative, personlige egenskaber. Med hovedfag i ledelse på Roskilde Festival Højskole arbejder vi med din personlige udvikling, giver dig værktøjer til at skabe nye fællesskaber og en arena til at lede i praksis.

For at blive en nytænkende og kreativ leder, tilbyder vi desuden muligheden for at kombinere et hovedfag i ledelse med eksempelvis musik eller maker.

Culture Management

Kultur, musik og event

Fremtidens kulturledere skal besidde særlige personlige og kreative egenskaber. Når nye påfund skal realiseres er et projekt den form du støtter dig til. Ledelse er det, der bringer dit projekt i mål. I Culture management får du konkrete erfaringer med kulturledelse som forandringsskabende disciplin, der gør dig i stand til at turde projektudvikle, lede og navigere efter den klarest lysende stjerne og drømme stort.

Undervisningen

Gennem samtale og konkrete øvelser arbejder du med at skabe, styre og realisere begivenheder sammen med andre – uanset størrelse og ambition. Du vil i praksis komme til at prøve kræfter af med formater og idéer ift. koncertafvikling, udstillinger, filmvisninger, mm.

Undervejs vil dine ideer blive udfordret, skærpet og forfinet før de omsættes til virkelighed, og du vil blive kastet ud i det økonomiske, strategiske og kommunikationsmæssige benarbejde, der er nødvendigt før din idé kan føres ud i livet.

Fag i faget

Ledelse, projektledelse, ideudvikling, oplevelsesdesign, iværksætteri, fundraising, booking og aftalestyring, økonomi, kommunikation, formidling, storytelling, organisering,

Faget som levevej

Har du en booker, en spillestedsleder eller en eventmager i maven, eller tænker du på at omsætte din interesse for musik og kultur til en erhvervs- eller videregående uddannelse, så får du gennem faget indsigt i den virkelighed og praksis, der kendetegnet det faglige felt. I løbet af opholdet står fagets underviser klar til at vejlede og hjælpe dig med at afklare din vej.

Periode

1. periode
6-7 uger afhængig af kursus
10 timer/uge

 

Undervisere

Vi præsenterer vores undervisere i november 2018.

 

Culture Box

Faglokalet for Culture management er placeret på skolens 1. sal med udvendig trappenedgang til højskolens bagområde og med tæt forbindelse til journalistik- og aktivistfagene. Med lokalets nye inventar og udstyr er der mulighed for at indrette og tilpasse rummet i forhold til skiftende processer, øvelser og projekter.

Roskilde Leadership

Frivilligledelse, kultur og fællesskab

Ledelse er fællesskab og følgeskab og dermed et relationelt begreb der foregår i mellem os hele tiden. I Roskilde Leadership udvikler vi din evne til at lede og blive ledt med afsæt i din passion. Med faget vil vi gennem planlægningen af midlertidige og blivende kulturelle begivenheder og sociale indsatser træne det personlige lederskab og din evne til at inspirere og motivere mennesker med det formål at skabe værdi for andre.

Undervisningen

I Roskilde Leadership har du fokus på ledelsesopgaven gennem samarbejde og teamånd. Gennem konkrete øvelser, diskussioner og rollespil afprøver du fagets mange vinkler i praksis.

Faget giver dig mulighed for at sammensætte en værktøjskasse af redskaber til at lede, projektstyre, motivere, innovere, konfliktløse, forandre og samarbejde. Du vil blive udfordret på dit ståsted og erfare, hvad der virker og ikke virker når du leder og ledes af andre. Vi lærer når vi fejler!

I Undervisningen inddrager vi praksis gennem gæsteundervisere, projekter på skolen, i Roskilde og på Roskilde Festival.

Fag i faget

Ledelsesteori, projektledelse, mødeledelse, fundraising, motivation, konflikthåndtering, kommunikation, økonomi, psykologi, strategi, organisering, entreprenørskab, innovation og forandring.

Faget som levevej

Roskilde Leadership hjælper dig på vej med hands-on erfaringer som du vil kunne bygge videre på, hvad enten du vælger at studere ledelse på en erhvervs- eller videregående uddannelse, starte en Ngo eller ønsker at stå i spidsen for en frivillig forening, en virksomhed eller dit eget projekt.

Periode

2. periode
11-12 uger afhængig af kursus
10 timer/uge

Undervisere

Vi præsenterer vores undervisere i november 2018.

Området

Området omkring højskolen byder på mange muligheder for at indtage byrummet. Vores nærmeste naboer består af kreative aktører, der opererer i det kulturelle spor; Festivalpladsen, Roskilde Festivals sekretariat, Danmarks Rockmuseum, Skaterpark, Rabalderparken, Aaben Dans, osv. Med andre ord – vi har en legeplads af muligheder omkring os.

FAQ

Skal man have erfaring med ledelse?

Det er ikke vigtigt, om du tidligere har stået i spidsen for et projekt eller ej. At lede et projekt sammen med andre er en kunst og at blive en god leder kræver indsigt og øvelse.